XVI Konferencja chirurgiczna
8-10 maja 2024r., Białystok

Rejestracja

Zgłoszenia  

  

Prosimy o nasyłanie zgłoszenia rejestracyjnego zawierającego: 

  • imię i nazwisko
  • tytuł naukowy
  • telefon kontaktowy
  • adres poczty elektronicznej
  • afiliację
  • zakres uczestnictwa w konferencji
  • uczestnictwo osoby towarzyszącej
  • udział w imprezach towarzyszących

Na zgłoszenia czekamy pod adresem: klchirog@umb.edu.pl 

 

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE 

  


Biuro konferencji: Białystok ul. M.C. Skłodowskiej 24, tel 85 831 82 79, e-mail: klchirog@umb.edu.pl 


~ copyright © 2012-2024 Chirurdzy ~ idea, gfx & code by D3Studio ~ all rights reserved ~ 18515 / 1 / 1