XIV Konferencja chirurgiczna
13-16 maja 2020r., Białystok

Program

XIV Konferencja  

„Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii bariatryczno – metabolicznej?” 

z udziałem gości zagranicznych  

  13 – 16 maja 2020 rok
Białystok
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  

Białystok 13-16.05.2020 

 

Miejsce obrad: Hotel Esperanto *** 

ul. Legionowa 10, Białystok 

  

13 maja 2020 (środa) 800 – 1500
SESJA NAUKOWA POŁĄCZONA Z WARSZTATAMI CHIRURGICZNYMI: Zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne z uwzględnieniem zabiegów rewizyjnych.
prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan, dr hab. n med. Hady Razak Hady, dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec i Zespół Kliniki 

 

I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Koordynator: dr hab. n med. Hady Razak Hady
Moderator: prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

800 – 1030 Sesja naukowa połączona z warsztatami chirurgicznymi: zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne cz. 1
Koordynatorzy: prof. dr hab. Edward Stanowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan, dr hab. n. med. Hady Razak Hady
1030 – 1045 Przerwa kawowa
1045 – 1230 Sesja naukowa połączona z warsztatami chirurgicznymi: zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne cz. 2
Koordynatorzy: prof. dr hab. Edward Stanowski, dr hab. n. med. Hady Razak Hady, dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
1230 – 1245 Przerwa kawowa
1245 – 1500 Sesja naukowa połączona z warsztatami chirurgicznymi: zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne cz. 3
Koordynatorzy: prof. dr hab. Edward Stanowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan, dr hab. n. med. Hady Razak Hady

 

14 maja 2020 (czwartek) 800 – 1400
SESJA NAUKOWA POŁĄCZONA Z WARSZTATAMI CHIRURGICZNYMI: Zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne z uwzględnieniem zabiegów rewizyjnych.
prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan, dr hab. n med. Hady Razak Hady, dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec i Zespół Kliniki 


I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

 

Koordynator: dr hab. n med. Hady Razak Hady
Moderator: prof. dr hab. n. med. Edward Stanowski

800 – 1045 Sesja naukowa połączona z warsztatami chirurgicznymi: zaawansowane operacje bariatryczno – metaboliczne cz. 1
Koordynatorzy: prof. dr hab. Edward Stanowski, prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan, dr hab. n. med. Hady Razak Hady
1045 – 1100 Przerwa kawowa
1100 – 1330 Sesja naukowa połączona z warsztatami chirurgicznymi: aawansowane operacje bariartyczno – metaboliczne cz. 2
Koordynatorzy: prof. dr hab. Edward Stanowski, dr hab. n. med. Hady Razak Hady, dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec
1330 – 1400 Lunch

SESJA MULTIDYSCYPLINARNA godz. 1400 – 1545
Aula Magna Pałacu Branickich UMB 

Moderatorzy: prof. Adam Krętowski, prof. Grzegorz Wallner, prof. Jacek Dadan, prof. Mariusz Wyleżoł 

 

1. Choroby przełyku u chorych z otyłością – prof. dr. hab. n. med. Grzegorz Wallner – 15 min.
2. Otyłość olbrzymia a zaburzenia endokrynologiczne – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szelachowska – 15 min.
3. Genetyka otyłości i cukrzycy – prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski – 15min.
4. Aktualne farmakologiczne metody leczenia cukrzycy u pacjentów otyłych –
dr n. med. Katarzyna Siewko – 15 min.
5. Efektywność zabiegów bariatrycznych w leczeniu cukrzycy typu 2 – dr n. med. Łukasz Szczerbiński – 15 min.
6. Chirurgia i farmakoterapia otyłości: konkurencja czy współdziałanie? –
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wyleżoł – 15 min.
Dyskusja: 15 min.

 

Poczęstunek godz. 1545 – 1615  

 

1615-1800 – przerwa 

 

Uroczyste otwarcie Konferencji – godz. 1800 – 2000 Hotel Esperanto 

 

prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan – wprowadzenie, 30 min. 

 1. Stan chirurgii bariatryczno – metabolicznej w Polsce – prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – 30 min.

 2. Co chirurg o objawach brzusznych wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE) wiedzieć powinien? – prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko – 30 min.

 3. Chirurgia bariatryczno – metaboliczna wczoraj i dzisiaj w Polsce – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Paśnik – 30 min.

 

15 maja (piątek) 830-1830 Hotel Esperanto 

SESJA I – SESJA ANGLOJĘZYCZNA godz. 830 – 1030
Moderatorzy: prof. Almantas Maleckas, dr hab. n. med. Tomasz Rogula 

 1. Reoperations after gastric by – pass – own experience – prof. Almantas Maleckas –
  15 min.

 2. What would you have done for this patient? – prof. Daniel Krawczykowski – 15 min.

 3. Sleeve migration – prevention and management – dr hab. n. med. Tomasz Rogula –
  15 min.

 4. Outcome and complications of MGB/OABG – own experience – prof. Safauldin S. Albaaj – 15 min.

 5. Adverse events after gastric balloon implementation – prof. dr hab. n. med. Piotr Major –15 min.

 6. Internal hernias after bariatric surgery – dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec – 15 min.

 7. Designing and clinically testing (bariatric) procedure specific multivitamin supplements: an overview – dr n. med. Edo Aarts – 15 min.
  Dyskusja: 15 min.

Przerwa kawowa godz. 1030 – 1045

SESJA II – CHOROBY WSPÓŁISTNIEJĄCE Z OTYŁOŚCIĄ godz. 1045 1300
Moderatorzy: prof. Marek Jackowski, prof. Wiesław Tarnowski, prof. Stanisław Głuszek 

 1. Przepukliny rozworu przełykowego u chorych z otyłością – prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – 15 min.

 2. Choroby żołądka u chorych z otyłością – prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek –
  15 min.

 3. Nowotwory jelita grubego u chorych z otyłością – prof. dr. hab. n. med. Marek Jackowski – 15 min.

 4. Niealkoholowa stłuszczeniowa choroby wątroby u chorych z otyłością –
  dr hab. n. med. Michał Kukla – 15 min.

 5. Miejsce chirurgii bariatrycznej w transplantologii – prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik – 15 min.

 6. Wpływ chirurgii bariatryczno – metabolicznej na onkologię przewodu pokarmowego – prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr – 15 min.

 7. Niepłodność u pacjentów z otyłością olbrzymią – dr Anna Różańska – Walędziak,
  dr n. med. Maciej Walędziak – 15 min.

 8. Kamica pęcherzyka żółciowego u chorych z otyłością – dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz – 15 min.

  Dyskusja: 15 min.

Lunch 1300 – 1345 

SESJA III – ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII BARIATRYCZNO – METABOLICZNEJ godz. 1345 – 1515
Moderatorzy: prof. Maciej Michalik, prof. Piotr Major 

 1. Co dalej po usunięciu opaski regulowanej – prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik –
  15 min.

 2. Zdarzenia niepożądane po rękawowej resekcji żołądka – doświadczenie własne –
  dr n. med. Tomasz Szewczyk – 15min.

 3. Zdarzenia niepożądane po rękawowej resekcji żołądka – doświadczenie własne –
  dr Magda Podlecka – 15 min.

 4. Zdarzenia niepożądane po rękawowej resekcji żołądka – doświadczenie własne – dr n. med. Maciej Walędziak – 15 min.

 5. Protezowanie przetoki po LSG – zdarzenia niepożądane – prof. dr hab. n. med. Piotr Major – 15 min.
  Dyskusja: 15 min.

Przerwa kawowa godz. 1515 – 1530  

 

SESJA IV – ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII BARIATRYCZNO – METABOLICZNEJ godz. 1530 – 1715
Moderatorzy: prof. Krzysztof Paśnik, prof. Andrzej Budzyński 

 1. Zdarzenia niepożądane po gastric by – pass – doświadczenie własne –
  prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – 15min.

 2. Zdarzenia niepożądane po gastric by – pass – doświadczenie własne –
  dr n. med. Michał Janik – 15 min.

 3. Zdarzenia niepożądane po mini – gastric by – pass – doświadczenie własne –
  dr n. med. Tomasz Lewandowski – 15 min.

 4. Zdarzenia niepożądane po mini – gastric by – pass – doświadczenie własne –
  dr n. med. Artur Binda – 15 min.

 5. Anestezjologiczne zdarzenia niepożądane w chirurgii bariatryczno – metabolicznej – dr n. med. Sławomir Czaban – 15 min.

 6. Śródoperacyjne zdarzenia niepożądane w operacjach bariatrycznych – doświadczenie własne – dr n. med. Wiesław Pesta – 15 min.

  Dyskusja: 15 min.

Przerwa kawowa godz. 1715 – 1730  

  

SESJA V – CO CIEKAWEGO OSTATNIO OPUBLIKOWAŁEM? godz. 1730 – 1830
Moderatorzy: prof. Jacek Szeliga, prof. Michał Pędziwiatr, prof. Jacek Dadan 

 1. Videochirurgia: co ciekawego ostatnio opublikowano na temat chirurgii bariatryczno - metabolicznej? – prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – 10 min.

 2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Major, prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr z zespołem – 10 min.

 3. Dr n. med. Michał Janik z zespołem – 10 min.

 4. Dr hab. n. med. Hady Razak Hady z zespołem – 10 min.

 5. Prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski, dr n. med. Łukasz Szczerbiński z zespołem – 10 min.
  Dyskusja: 10 min.

16 maja 2020 (sobota) godz. 1000 – 1600 Hotel Esperanto
 

SESJA PLAKATOWA I VIDEOSESJA
Prowadzący: prof. Wiesław Tarnowski, dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz, dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec 

 

 


Program konferecji 13-16 maj...
[ 91.2 kB ]

 


 

  

Program niemerytoryczny 

 

15 maja (piątek) godz. 2000 Restauracja Camelot, ul. Młynowa 24, Białystok 

  

Spotkanie towarzyskie - finansowane z opłat dodatkowych uczestników 

  

„Tydzień walki z otyłością na Podlasiu”
Koordynatorzy: dr hab. n. med. Hady Razak Hady, dr n. med. Łukasz Szczerbiński, dr Tomasz Kozłowski, dr Paulina Woźniewska, zespół I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, zespół Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku1. Spotkanie z otyłymi pacjentami (przed i po zabiegach bariatrycznych)
- seminaria w zakresie chirurgii bariatryczno – metabolicznej
- postępowanie przed zabiegiem operacyjnym
- postępowanie po zabiegu operacyjnym

2. Turniej sportowy dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz pracowników służby zdrowia na Podlasiu – 13 maja 2020, godz. 1700 – 2100, Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Wołodyjowskiego 1, 15 – 369 Białystok

Wydarzenie finansowane ze środków I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku. 

Wydarzenia nie są finansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich INFARMY. 

 


Program niemerytoryczny
[ 74.5 kB ]

 


 

 

http://www.chirurgia.bialystok.pl/konferencja 

 

Biuro konferencji: Białystok ul. M.C. Skłodowskiej 24, tel 85 831 82 79, e-mail: klchirog@umb.edu.pl 

Biuro konferencji: Białystok ul. M.C. Skłodowskiej 24, tel 85 831 82 79, e-mail: klchirog@umb.edu.pl 


~ copyright © 2012-2020 Chirurdzy ~ idea, gfx & code by D3Studio ~ all rights reserved ~ 13399 / 1 / 1