XIV Konferencja chirurgiczna
12-13 maja 2022r., Białystok

Program

XIV Konferencja  

„Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych w chirurgii bariatryczno – metabolicznej?” 

z udziałem gości zagranicznych  

  12 – 13 maja 2022 rok
Białystok
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY  

Białystok 12-13.05.2022 

 

Miejsce obrad: Hotel Esperanto *** 

ul. Legionowa 10, Białystok 

  

12 maja 2022 (czwartek)
Godz. 1500 Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan 

  1. Trzy dekady wideochirurgii w Polsce – prof. dr. hab. n. med. Krzysztof Paśnik – 20 min.

  2. Innowacyjne zabiegi wideochirurgiczne – prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr – 20 min.

SESJA I – ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII BARIATRYCZNO – METABOLICZNEJ godz. 1545 – 1820  

Moderatorzy: prof. Piotr Major, prof. Maciej Michalik 

  1. Zdarzenia niepożądane po mini – gastric by – pass – doświadczenie własne – dr n. med. Michał Orłowski – 20 min.

  2. Protezowanie przetoki po LSG – zdarzenia niepożądane – prof. dr hab. n. med. Piotr Major – 20 min.

  3. Zdarzenia niepożądane po rękawowej resekcji żołądka – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – 20 min.

  4. Zdarzenia niepożądane po SASI i mini – gastric by – pass – doświadczenie własne – dr n. med. Artur Binda – 20 min.

  5. Zdarzenia niepożądane po OAGB i SASI – doświadczenie własne – dr Paweł Jaworski – 20 min.

  6. Zdarzenia niepożądane w chirurgii bariatryczno - metabolicznej – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski – 20 min.

  7. Complex treatment of the mechanical suture line leakage in gastric sleeve resection – prof. Alexey Hlinnik – 20 min.

Dyskusja: 15 min.

Przerwa kawowa – 15min

 

13 maja 2022 rok (piątek)  

SESJA II – ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII BARIATRYCZNO – METABOLICZNEJ godz. 900 – 1045
Moderatorzy: prof. Wiesław Tarnowski, prof. Krzysztof Paśnik 

  1. Zdarzenia niepożądane po SASI/SADI – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – 15 min.

  2. Zdarzenia niepożądane po gastric by – pass – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – 15 min.

  3. Zdarzenia niepożądane po gastric by – pass – przepukliny wewnętrzne – prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec – 15 min.

  4. Zdarzenia niepożądane po gastric by – pass – doświadczenie własne – dr n. med. Michał Janik – 15 min.

  5. Zdarzenia niepożądane po mini – gastric by – pass – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Maciej Michalik – 15 min.

  6. Farmakologiczne metody leczenia otyłości olbrzymiej przed i po zabiegach bariatrycznych – prof. Lucyna Ostrowska – 15 min.

Dyskusja: 15 min.

Przerwa kawowa – 15min

SESJA III – ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ godz. 1045 – 1230
Moderatorzy: prof. Jacek Szeliga, prof. Michał Pędziwiatr 

  1. Zdarzenia niepożądane w chirurgii kolorektalnej– doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Marek Szczepkowski – 15 min.

  1. Zdarzenia niepożądane w chirurgii jelita grubego – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński – 15 min.

  2. Zdarzenia niepożądane w chirurgii jelita grubego – doświadczenie własne – dr Wojciech Czubek – 15 min.

  3. Zdarzenia niepożądane w chirurgii jelita grubego – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski wraz z zespołem – 15 min.

  1. Zdarzenia niepożądane przy przedniej resekcji odbytnicy – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Wiesław Tarnowski – 15 min.

  2. Zdarzenia niepożądane przy hemikolektomii prawostronnej – doświadczenie własne – dr Aleksander Tarasiuk – 15 min.

Dyskusja: 15 min.

 

SESJA IV– ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE W CHIRURGII KOLOREKTALNEJ godz. 1230 - 1400
Moderatorzy: prof. Marek Szczepkowski, prof. Andrzej Budzyński 

  1. Zdarzenia niepożądane w chirurgii jelita grubego – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Jacek Szeliga – 15 min.
  2. Resekcja przerzutów guzów jelita grubego do wątroby – zdarzenie niepożądane – prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr – 15 min.
  3. Resekcja przerzutów guzów jelita grubego do wątroby – zdarzenie niepożądane – dr Aleksander Tarasiuk – 15 min.
  4. Zdarzenia niepożądane przy hemikolektomii prawostronnej – doświadczenie własne – prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr – 15 min.
  5. Zdarzenia niepożądane przy hemikolektomii lewostronnej – doświadczenie własne – dr hab. n. med. Marek Zawadzki – 15 min.

Dyskusja: 15 min.

Przerwa obiadowa - 1400 - 1500 

 

SESJA V– ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE PODCZAS OSTREGO DYŻURU godz. 1500 – 1715
Moderatorzy:  

  1. Zdarzenia niepożądane przy cholecystektomii – doświadczenie własne – dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz – 20 min.

  2. Zdarzenia niepożądane przy cholecystektomii – doświadczenie własne – prof. Hady Razak Hady wraz z zespołem – 20 min.

  3. Zdarzenia niepożądane przy perforacjach przewodu pokarmowego – doświadczenie własne – dr Wojciech Czubek – 20 min.

  4. Zdarzenia niepożądane przy appendektomiach – doświadczenie własne – dr Wojciech Czubek – 20 min.

  5. Zdarzenia niepożądane przy appendektomiach – doświadczenie własne – prof. Hady Razak Hady wraz z zespołem – 20 min.

  6. Zdarzenia niepożądane w chirurgii przepuklin przeponowych – doświadczenie własne – dr n. med. Paweł Lech – 20 min.

Dyskusja: 15 min


Konferencja chirurgii 26....
[ 124.8 kB ]

Biuro konferencji: Białystok ul. M.C. Skłodowskiej 24, tel 85 831 82 79, e-mail: klchirog@umb.edu.pl 


~ copyright © 2012-2022 Chirurdzy ~ idea, gfx & code by D3Studio ~ all rights reserved ~ 14616 / 11 / 1