Strony

Zarząd

Przewodniczący Oddziału – Dr hab. Jacek Dadan

Sekretarz  – Dr Lech Trochimowicz

Skarbnik -  Dr Jarosław Szymczuk

 

Członkowie Zarządu Oddziału : 

1.    Prof. Zbigniew Puchalski

2.    Dr  Mieczysław  Wasielica

3.    Dr  Roman Szczypiński

4.    Dr  Kazimierz Orłowski

5.    Dr  Zbysław Grajek

6.    Dr  Henryk Usowicz

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

1.    Prof.  Stanisław Głowiński

2.    Dr  Bolesław Astapczyk

3.    Dr  Józef Krakowski