Strony

Kontakt

TOWARZYSTWO CHIRURGÓW POLSKICH - ODDZIAŁ BIAŁOSTOCKI

PRZEWODNICZĄCY

Dr hab. n. med. Jacek Dadan

 I Klinika Chirurgii Ogólnej i  Endokrynologicznej UM w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
15-276 Białystok, tel.: (085) 7468672, fax: (085) 7468620