Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. została utworzona Akademia Medyczna w Białymstoku. Dwa lata później, wraz z powstawaniem zakładów teoretycznych i klinik, na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 1952 r., powstała Katedra i Klinika Chirurgii Akademii Medycznej. Zlokalizowano ją w Państwowym Szpitalu Chirurgicznym przy ulicy Skłodowskiej
(obecnie jest to Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego).

Początkowo Klinika liczyła 180 łóżek chirurgii dorosłych i 35 - chirurgii dziecięcej.

Pierwszym kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii został dr med. Feliks Oleński,
powołany na stanowisko docenta kontraktowego.

Był on absolwentem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i uczniem wielkiej sławy profesora chirurgii Kornela Michejdy. Kadrę Kliniki tworzyli chirurdzy białostoccy, doświadczeni lekarze tej miary co prof. K. Fiedorowicz, dr A. Dowgird, dr W. Giedroyć - Juraha, dr J. Hamerla i dr A. Tołłoczko. Od chwili powstania, Klinika rozpoczęła działalność dydaktyczną dla studentów oraz rozszerzyła zakres operacyjnego

leczenia narządów jamy brzusznej, tarczycy i innych gruczołów dokrewnych. Rozpoczęło się również planowe szkolenie i specjalizacja chirurgów.

Z utworzeniem w 1954 r. II Kliniki Chirurgicznej, której kierownikiem został prof. T. Jankowski, nasza Klinika została przemianowana na I Klinikę Chirurgiczną, dysponującą 90 łóżkami dla dorosłych i 60 na oddziale chirurgii dziecięcej. Te ostatnie wyłączono w 1955 r. jako samodzielny oddział Szpitala Wojewódzkiego.

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com